Kontakt

GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL Sp. z o.o.

ul. Al. 3 Maja 12
00-391 Warszawa
tel.: 22 826 08 82, 22 828 98 08
fax: 22 380 18 01
E-mail: biuro@gwfoksal.pl
Zamówienia: zamowienia@gwfoksal.pl
Reklamacje: reklamacje@gwfoksal.pl

Kontakt

Grupa Wydawnicza
Foksal Sp. z o.o.
Al. 3 Maja 12 00-391 Warszawa
Tel. 22 826 08 82
Faks 22 380 18 01
Email: biuro@gwfoksal.pl