Polityka prywatności

Polityka Prywatności GWF
Administratorem danych i operatorem serwisów internetowych (dalej „Serwisy”) jest Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, NIP 525-12-20-747, REGON 011982807, kapitał zakładowy 1.814.609,92 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037625 (dalej „GWF”).

ZAGADNIENIA OGÓLNE
GWF przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatnych danych i respektowania praw do prywatności użytkowników Serwisów. Korzystając z Serwisów, w szczególności zakładając konto w Serwisach i wyrażając stosowne zgody, użytkownik Serwisów akceptuje opisane w niniejszym dokumencie zasady polityki prywatności i te, dotyczące plików cookie.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW
1. GWF zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisów realizację uprawnień wynikających z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”).
2. Dane osobowe, które nam powierzasz przetwarzane są w celu:
- realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisów;
- rozpatrywania reklamacji składanych przez Użytkownika oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
- marketingowych (tylko w przypadku wyrażenia przez stosownej zgody), w tym w szczególności w celu przesyłania na podany adres poczty e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r. z póź. zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również przesyłania newsletterów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w Serwisach.
Powierzając nam swoje dane osobowe Użytkownik ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. W celu skorzystania z tych uprawnień skontaktuj się z GWF (adres e-mail: malgorzata.rzepkowska@gwfoksal.pl telefon: +48 501031189 adres korespondencyjny: Grupa Wydawnicza FOKSAL Spółka z o.o., 00-372 Warszawa, ul. Foksal 17). Dane osobowe podane w koncie Klienta Użytkownik może samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). Jeśli Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania newslettera to może to zrobić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres malgorzata.rzepkowska@gwfoksal.pl lub modyfikację ustawień Twojego konta lub wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera..
Niektóre dane osobowe są wymagane przy dokonywaniu zakupu produktów w ramach Serwisów (np. adres dostawy, imię i nazwisko, numer telefonu). Niektóre dane Użytkownika mogą być pobierane automatycznie podczas wizyty w Serwisach (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, Cookie). Szczegółowe informacje dotyczące zbieranych plików Cookie znajdziesz w części „PLIKI COOKIE”, poniżej.

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
GWF dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych Użytkowników Serwisów, w szczególności przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. GWF prowadząc Serwisy stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych poprzez GWF danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone podczas rejestracji w Serwisach zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych. W celu cofnięcia którejkolwiek z wyżej opisanych zgód użytkownik powinien skontaktować się z GWF (adres e-mail: malgorzata.rzepkowska@gwfoksal.pl telefon: +48 501031189 adres korespondencyjny: Grupa Wydawnicza FOKSAL Spółka z o.o., 00-372 Warszawa, ul. Foksal 17).

PLIKI COOKIE
GWF stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) informuje, iż w ramach Serwisów korzysta z technologii plików tzw. „cookies".
Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisów na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego http://sklep.gwfoksal.pl/tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Pliki cookie służą także do zbierania danych statystycznych Serwisu, celem dopasowania Serwisu do preferencji Użytkowników.

Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
Warunkiem działania “cookies” zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki komputera, którą jest wykorzystywana do odwiedzania naszych Serwisów, Użytkownik może wykasować lub zablokować pliki „cookies". Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookie.

GWF wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia
Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.

CELE ZBIERANIA PLIKÓW COOKIE
Informacje zapisywane w plikach cookie na komputerze użytkownika ułatwiają użytkownikowi korzystanie z Serwisów.

Pliki cookie należące do GWF są wykorzystywane w następujących celach:
- reklamowych (np. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisów reklam usług i produktów),
- statystycznych (np. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych Serwisów, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości),
- przechowywania informacji na temat preferencji wizualnych oraz personalizujących, np. kolor layoutu;
- identyfikacyjnych, w tym przechowywanie podstawowych informacji o użytkownikach – ich identyfikatorów;
- zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach internetowych Serwisów;
- zapewnienia najlepszego odbioru oraz adekwatności treści stron internetowych Serwisów dla odbiorcy.
Oprócz własnych plików cookies w Serwisach zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookie stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność.
Pliki cookie stron trzecich, są wykorzystywane w następujących celach:
- zbierania danych statystycznych o popularności oraz użyteczności poszczególnych stron internetowych Serwisów lub ich elementów;
- wyświetlania reklam behawioralnych - dostosowanych do zainteresowań użytkowników;
- tworzenia profili behawioralnych użytkowników, w szczególności po to, aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam behawioralnych uwzględniających zainteresowania odbiorców;
- obsługi technologicznej komponentów firm trzecich, jak np. Adobe Flash czy Facebook Connect.

JAK WŁĄCZYĆ LUB WYŁĄCZYĆ OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIE
To od decyzji użytkownika zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane na jego urządzeniu. Użytkownik może samodzielnie dokonać wszystkich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Więcej informacji- Internet Explorer Więcej informacji- Chrome
Więcej informacji- Firefox Więcej informacji- Safari
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tego serwisu.


POZOSTAŁE INFORMACJE TECHNICZNE
Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie. Jeżeli sprzedaż danego produktu w Twojej lokalizacji jest zabroniona (dotyczy to w szczególności plików mp3 i ebooków), nie będziesz mógł złożyć zamówienia na ten produkt, o czym zostaniesz powiadomiony specjalnym komunikatem.
GWF korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Sklep oraz do oceny możliwości technicznych Serwisów.
Wykorzystywane przez nas cookies Google Analytics służą do tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google. Informacja wytworzona przez te pliki cookie, dotyczy korzystania przez Użytkowników z naszego serwisu (w tym adres IP i informacja o umiejscowieniu komputera w internecie) i jest przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez Użytkowników z naszego serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności w serwisie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google.

Nazwa   pliku Cookie

Wygasa   po (okres ważności)

Opis pliku cookies

__utma

730 dni

Usługa śledzenia Google Analytics – używana przez   większość stron www   ;"trwałe" cookie, śledzi, ile razy użytkownik odwiedzał daną   domenę  kiedy ich pierwsza wizyta i a kiedy ostatnia wizyta. Umożliwia   on  określenie ilości unikalnych   użytkowników (definiowanych jako określona przeglądarka na określonym   komputerze), którzy odwiedzają stronę.

__utmb

Wygasa   po 30 minutach braku

aktywności

Usługa śledzenia Google Analytics – używana przez   większość stron www   Plik cookies współpracując pozwala obliczyć, jak długo trwa wizyta. __utmb pobiera znacznik   czasu   w momencie , gdy użytkownik przechodzi do witryny, podczas utmc __ pobiera znacznik   czasu   w momencie, w czasie, gdy użytkownik opuszcza witrynę. __utmb wygasa z końcem sesji. __utmc, czeka 30 minut, a potem wygasa.

__utmc

Pod koniec sesji

__utmz

182 dni

Usługa śledzenia Google Analytics – używana przez   większość stron www. _utmz   śledzi   skąd   zwiedzający przychodzi,   jaką wyszukiwarkę używa, które linki kliknął,   jakich słów   kluczowych użył   i gdzie na świecie był, gdy uzyskał dostęp do strony   internetowej. Jej   Okres ważności wygasa po 15.768.000 sekund – lub po 6 miesiącach.  


Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
GWF zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej Polityki Prywatności. O zmianach zasad Polityki Prywatności użytkownicy będą informowania z co najmniej 7 (siedem) dniowym wyprzedzeniem. Zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na stronach internetowych Serwisów. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie upubliczniana z nową datą.


W przypadku powstania wątpliwości dotyczących zasad Polityki Prywatności prosimy o kontakt z GWF (adres e-mail: malgorzata.rzepkowska@gwfoksal.pl telefon: +48 501031189 adres korespondencyjny: Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-372 przy ul. Foksal 17).

 

 

 

Kontakt

Grupa Wydawnicza
Foksal Sp. z o.o.
Al. 3 Maja 12 00-391 Warszawa
Tel. 22 826 08 82
Faks 22 380 18 01
Email: biuro@gwfoksal.pl